Interpromex

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe Interpromex prowadzi działalność w zakresie usług komunalnych, oczyszczania zimowego i letniego dróg, wykonuje roboty drogowe oraz zarządza targowiskami miejskimi w Będzinie.

Klient: Interpromex. Opracowanie standardów identyfikacji wizualnej.