Realizowany w końcówce roku 2011 Pierwszy Śląski Spis Energetyczny był pierwszą w Polsce inicjatywą, mającą na celu poznanie preferencji klientów koncernu energetycznego (ok. milion odbiorców).

Przekaz: Główne hasło - Przyłącz się i miej wpływ na swoje rachunki podkreśla czynny udział w spisie, odwołuje się do poczucia obowiązku i lokalnej przynależności. Przekaz słowny wskazuje także na konkretne korzyści dla Klienta i wyraźnie podkreśla wezwanie do działania.

Kreacja graficzna: Bohaterowie kampanii różnią się płcią, wiekiem, pozycją społeczną, zawodem. Dają obraz całego społeczeństwa, dzięki czemu każdy Klient jest w stanie odnaleźć się w którymś z nich i utożsamić. Element spajający – niebieski przewód elektryczny, trzymany przez postaci z reklamy, kolorem nawiązujący do marki Vattenfall, oprócz oczywistego znaczenia odzwierciedla także element współpracy i aktywnego udziału w spisie.

Działania: Kampania była prowadzona wielokanałowo – za pomocą działań ATL, jak i BTL, spisać się można było m.in. wypełniając formularz spisowy otrzymany pocztą lub on-line.