„Katowice dla odmiany” to zaproszenie do miasta, które cechuje „genetyczna” zdolność do nieustannych przeobrażeń, podążanie za nowoczesnością, dynamizm, rozmach (wizjonerstwo i zapał założycieli miasta, burzliwy rozwój w czasach II Rzeczpospolitej – Katowice jako stolica silnego autonomicznego województwa śląskiego, miasto wielkich planów, aspiracji i „amerykańskich” realizacji, czy najnowocześniejsze polskie miasto w czasach PRL-u).

„Katowice dla odmiany” to wskazanie na obecną transformację, jakiej wraz z całym regionem podlega stolica województwa śląskiego, gdzie zachodzą zmiany nieporównywalne – zarówno formą i skalą – do jakiegokolwiek innego ośrodka miejskiego w Polsce.

„Katowice dla odmiany” to wyraz przeświadczenia, że Katowice są miastem wartym odkrycia ze względu na swoje awangardowe, innowacyjne oblicze. Gdzie nowa muzyka (OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka) pojawia się w sąsiedztwie awangardowych form plastycznych (Katowice Street Art Festiwal, tzw. śląski design) i śmiałych realizacji architektonicznych (z jednej strony Spodek, z drugiej - nowa siedziba Muzeum Śląskiego budowana pod ziemią na ternie byłej kopalni węgla).

„Katowice dla odmiany” to miasto inspirującego „zderzenia”, przenikania się (historii ze współczesnością, tradycji z nowoczesnością) z dumą nawiązujące do swojej przemysłowej i śląskiej tożsamości.

– Postulujemy wsparcie dla działań promocyjnych, które nawiązują do lokalnej historii i tradycji (nazwą, miejscem organizacji, charakterem, elementami scenografii, etc.). Barbórka, Dzień Świętego Floriana – patrona m.in. hutników, kolejne rocznice Powstań Śląskich – to przykłady świąt, które powinny integrować katowiczan i rozbudzać zainteresowanie miastem wśród gości. Należy przy tym podkreślić, że nie chodzi o bezpośrednie odwołanie, a twórcze zainspirowanie się, pokazywanie „starego” w nowym kontekście, pamiętając, że w przypadku Katowic pierwszeństwo otrzymują działania innowacyjne, multimedialne, oparte na efekcie zaskoczenia odbiorcy – preferencje dla organizacji imprez i działań promocyjnych opartych na happeningu, angażujących widzów, offowych – wyjaśnia Wojciech Czyżewski, współautor Strategii Promocji Katowic.