Założenia programu promocyjnego dla marki Jaworzno – źródło energii stanowią drogowskazy do osiągnięcia celu, jakim jest wizerunek „źródła energii” – miasta innowacyjnego i nowoczesnego, wyróżniającego się ofertą kulturalną i rekreacyjną. Miasta, którego mieszkańcy są aktywni społecznie i świadomi ekologicznie, stanowiącego przykład nowoczesnego centrum biznesu pomiędzy Krakowem i Katowicami.

Wybrane punkty dojścia działań wizerunkowych dla marki Jaworzno – źródło energii:

1. Aktywni społecznie i świadomi ekologicznie mieszkańcy - efekt działań promocji i wspierania "świadomego obywatelstwa", konsekwentnie realizowanych przez władze miasta.

2. Miasto innowacyjne w dziedzinie komunikacji - Jaworzno regionalnym liderem w dziedzinie szeroko pojętej komunikacji. Począwszy od świetnie rozwiniętej komunikacji drogowej, przez dogodną dla mieszkańców komunikację miejską, a także nowoczesną i innowacyjną komunikację wizualną, które wyróżniają miasto, a kończąc na komunikacji internetowej, sprawinie funkcjonującej w mieście na wielu poziomach m.in. miejskich forach internetowych, na portalach społecznościowych, przy wykorzystaniu szerokopasmowego Internetu i licznych hot spotów.

3. Nowoczesne centrum biznesu pomiędzy Katowicami i Krakowem - efekt komunikowania dobrego klimatu dla inwestycji w mieście, dobierania inwestycji wg potrzeb mieszkańców oraz bezpośredniego inwestowania w szeroko pojętą komunikację i szczególny nacisk na wdrażanie nowych technologii.

4. Miasto o atrakcyjnej i szeroko rozwiniętej ofercie rekreacyjnej - Jaworzno konkurencyjnym ośrodkiem dla miast w pobliżu w efekcie systematycznej komunikacji wizerunku miasta jako atrakcyjnego miejsca dla rekreacji oraz rozbudowy oferty rekreacyjnej i działań mających na celu utrzymanie czystości i porządku na obszarze miasta.

5. Miasto z silnym centrum, integrującym mieszkańców – efekt komunikowania wizerunku centrum miasta jako przestrzeni spotkań, a także efekt organizowanych tu ciekawych, niezwykłych, zaskakujących wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

6. Festiwal Energii – impreza wyróżniająca Jaworzno na kulturalnej mapie Polski.

7. Miasto innowacyjnych atrakcji turystycznych.

Konsekwentna realizacja zaproponowanego przez Media Partner programu promocyjnego sprawi, że promocja Jaworzna wyróżni się aktywnością, multimedialnością, ruchem i innowacyjnością (cechy wizualizacji energii), a trójkolorowe światło biznesu, kultury i natury (podstawowe pola aktywności marki), widać będzie wyraźniej niż chłodnie jaworznickiej elektrowni - przewidują Wojciech Czyżewski i Alicja Rymaszewska-Paszek, autorzy programu.