Co to znaczy być Dąbrową?

 • w Polsce jest ok. 300 miast i wsi wywodzących swą nazwę od dębu lub miejsca, w którym rosną dęby.
 • w Europie jest przynajmniej 100 miast i wsi z nazwą wywodzących swą nazwę od dębu lub miejsca, w którym rosną dęby,
 • na świecie nazwy miejscowości wywodzące się od dębu lub miejsca, w którym rosną dęby najczęściej spotka się w Ameryce Północnej (zwłaszcza w USA – ok. 150),
 • największą Dąbrową na świecie jest Oakland w Kalifornii (ok. 415 tys. mieszkańców)

Czas na Dąbrowę

Powstanie i rozwój Dąbrowy Górniczej wiążą się z górnictwem (pierwsza odkrywkowa kopalnia rozpoczęła działalność jeszcze w roku 1796) . Taki stan utrzymywał się aż do końca lat 90tych XX wieku, kiedy ostatecznie zamknięto ostatnią dąbrowską kopalnię.

Obecnie, po niespełna stu latach od swego powstania, Dąbrowa Górnicza - „górniczą” nie jest i… już nie będzie.

Potencjał Dąbrowy Górniczej.

 1. Druga pod względem wielkości Dąbrowa na Świecie,
 2. Największa i najliczniejsza Dąbrowa w Polsce i Europie
 3. 9. miasto w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni
 4. 27. miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców
 5. Miasto młode – bez historycznego balastu, z konieczności zwrócone ku przyszłości.

Nowy wizerunek Dąbrowy Górniczej - Trzy filary Dębowego Świata:

1. Integracja wewnętrzna i zewnętrzna:

 • skupienie społeczności lokalnej wokół działań zmierzających do nadania Dąbrowie Górniczej nowej tożsamości.
 • nawiązanie i kontynuowanie przez miasto bezpośredniej współpracy z polskimi i zagranicznymi Dębowymi Miastami, organizacjami ekologicznymi i biznesem.

2. Ekologia rozumiana jako tworzenie harmonijnych stref życia mieszkańców w zakresie:

 • promocji i wdrażania rozwiązań proekologicznych,
 • stworzenia wizerunku miasta nowoczesnego- światowego centrum poszukiwania właściwego miejsca człowieka w środowisku naturalnym.

3. Edukacja rozumianą jako innowacyjność w zakresie:

 • wspierania i rozwoju edukacji ekologicznej,
 • tworzenia przedsięwzięć i instytucji na miarę XXI wieku,
 • zwiększania roli rekreacji, wypoczynku, sportu i dostępu do kultury i rozrywki.

Opracowany przez Media Partner i wdrażany od 2007 roku program Dębowy Świat jest przykłdem konsekwentnego budowania nowej tożsamości miasta poprzemysłowego. To najbardziej wymagające, a zarazem najpełniejsze z dokonań naszej agencji z zakresu tzw. marketingu miejsc.